KONTAKT 52 32 47 800

Dofinansowanie na pomoce do terapii

Ruszył nabór wniosków do programu Aktywna tablica 2024 - sprawdź aktualne kryteria, harmonogram i pobierz wnioski.

Kwalifikacja do programu   Kryteria   Wkład własny   Terminy   Wnioski

 

Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nowa edycja programu Aktywna tablica uwzględnia w procesie wspierania szkół również szkoły realizujące kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powstała dzięki temu unikalna możliwość doposażenia wybranych szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz narzędzia do terapii.

 

 Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 455 000 zł, z czego 290 000 000 zł pochodzi z budżetu państwa.

Na realizację programu w 2024 roku przeznaczono z budżetu państwa 55 mln zł.

 Wkład finansowy lub rzeczowy organu prowadzącego określono na poziomie 20% wartości dofinansowania.

 

Kwalifikacja do programu

W aktualnej edycji programu Aktywna tablica z dofinansowania mogą skorzystać szkoły publiczne i niepubliczne:

 szkoły podstawowe, które nie korzystały z dofinansowania w ramach programu Aktywna tablica na lata 2017-2019,

 szkoły, które nie korzystały z programu w latach 2020-2023,

 szkoły ponadpodstawowe,

 szkoły kształcące uczniów niewidomych,

szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,

specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

 

Sprawdź, czy i na co Twoja szkoła podstawowa może otrzymać dofinansowanie, a następnie pobierz i wypełnij wzór zapytania ofertowego.

 

Kryteria uzyskania dofinansowania

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach Aktywnej tablicy, szkoła musi spełniać określone kryteria.

 

Dofinansowanie na sprzęt multimedialny:

dostęp do internetu na poziomie co najmniej 100 Mb/s

na każdą wnioskowaną tablicę/monitor szkoła posiada laptop dla nauczyciela z routerem (minimalne oprogramowanie laptopa to: system operacyjny, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych)

na każdą wnioskowaną tablicę/monitor szkoła posiada salę lekcyjną z dostępem do internetu (dostosowaną do potrzeb tego urządzenia)

szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wartość projektu: 17.500 zł = 14.000 zł (dofinansowanie) + 3.500 zł (wkład własny)

Zobacz eduPakiety - sprzęt multimedialny

 

Dofinansowanie na specjalne potrzeby edukacyjne:

 w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu – szkoła posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii

szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Wartość projektu: 43.750 zł = 35.000 zł (dofinansowanie) + 8.750 zł (wkład własny)

Zobacz eduPakiety - specjalne potrzeby edukacyjne

 

Wkład własny organu prowadzącego

Wymagany jest wkład własny organu prowadzącego na poziomie 20% wartości dofinansowania.

Wkład własny może mieć formę finansową lub rzeczową:

 wkład finansowy: musi zostać wydatkowany w roku kalendarzowym udziału szkoły w programie,

 wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne, zakupione nie później niż do dnia złożenia wniosku.

Nowelizacja dopuszcza możliwość połączenia wkładu finansowego i rzeczowego.

 

Harmonogram programu:

 15 maja 2024 r. - termin składania wniosków dla szkół

 30 maja 2024 r. - termin składania wniosków dla organów prowadzących szkoły

 30 czerwca 2024 r. - termin rozpatrywania wniosków

 31 sierpnia 2024 r. - termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły

 

Wzory wniosków dla szkół:

Pobierz Wniosek A - szkoły podstawowe (bez uczniów SPE), szkoły za granicą, szkoły ponadpodstawowe, wnioskujące o dofinansowanie na sprzęt multimedialny

Pobierz Wniosek B - szkoły podstawowe z uczniami SPE, wnioskujące o pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

Pobierz Wniosek C - szkoły podstawowe z uczniami niewidomymi, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest do pobrania:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

 


Skontaktuj się z nami

Wszystkie dodatkowe informacje na temat programu Aktywna tablica wraz z gotowymi propozycjami otrzymasz wprost od naszych ekspertów rozwiązań edukacyjnych.

 Zadzwoń: 52 32 47 800 

 Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.